С оставането в уеб сайта www.gdpr-steps.bg Вие се съгласявате със съобщението за поверителност

Проучване на дейността

Преди да започнем с въвеждане на GDPR във Вашата организация е необходимо да се запознаем с Вашата дейност.
Моля, попълнете въпросите по-долу.

 • Обща информация

 • Пояснение
  Моля, въведете името на Вашето юридическо лице (фирма, агенция, сдружение, фондация, публичен орган, кантора или друга организация)

  Пример
  „ФИРМА-1“ ЕООД, „ФИРМА“ АД, СДРУЖЕНИЕ „ИМЕ-1“, адвокатска кантора „име“

 • Пояснение
  Моля, въведете ЕИК или БУЛСТАТ на Вашето юридическо лице. (Ако сте адвокат моля въведете Вашия личен адвокатски номер)

 • Дейност на Вашата организация

 • Какви продукти и/или услуги предлагате:

  Пояснение
  Моля, въведете всички дейности, продукти и/или услуги, които реално предлагате на своите клиенти и партньори.

 • Колко служители на трудов договор имате:

  Пояснение
  Моля, въведете брой служители и/или работници, които сте назначили на трудов договор. Ако нямате служители и/или работници, моля въведете числото 0.

 • Колко служители на граждански договор имате:

  Пояснение
  Моля, въведете брой служители и/или работници, които сте назначили на трудов договор. Ако нямате служители и/или работници, моля въведете числото 0.

 • Приблизително на колко физически лица сте получили и съхранявате по някаква причина
  лични данни

  Какво са лични данни?
  Всяка информация, която се отнася до физическо лице и го идентифицира директно или индиректно. Такава информация в отделни ситуации може да бъде име на физическото лице, идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ, AFM, данъчен номер и други), адрес, Е-поща, телефонен номер, GPS данни, онлайн идентификатор или друга информация, чрез която може да бъде идентифицирано физическо лице.

  ?

  Пояснение
  Моля, посочете приблизителен брой на физическите лица (освен Вашите служители и/или работници), за които имате лични данни във Вашите документи, архиви, компютри, информационни системи, база данни или на друг носител.

  В каква ситуация можете да сте събрали лични данни
  - при наемане на персонал и получаване на автобиографии;
  - при съхраняване на информация от бивши служители или работници;
  - при изготвяне или получаване на оферта от физическо лице;
  - при сключване на договор с физическо лице;
  - при издаване или получаване на счетоводен документ от физическо лице;
  - при получаване на електронни съобщения или писма от физически лица;
  - при наличие на контактна форма, бисквитки, потребителски профили или ако под някаква форма събирате лични данни във Вашият уеб сайт или платформа;
  - при заснемане с видео наблюдение на физически лица и съхраняване на видеото за определен период от време;

 • Общо колко офиса, търговски обекти и/или административни обекти имате, в които се събират
  лични данни

  Какво са лични данни?
  Всяка информация, която се отнася до физическо лице и го идентифицира директно или индиректно. Такава информация в отделни ситуации може да бъде име на физическото лице, идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ, AFM, данъчен номер и други), адрес, Е-поща, телефонен номер, GPS данни, онлайн идентификатор или друга информация, чрез която може да бъде идентифицирано физическо лице.

  ?

  Пояснение
  Моля, въведете общия брой на Вашите офиси, магазини, търговски точки, административни сгради или помещения, в които под някаква форма събирате лични данни.

  В каква ситуация можете да сте събрали лични данни
  - при наемане на персонал и получаване на автобиографии;
  - при съхраняване на информация от бивши служители или работници;
  - при изготвяне или получаване на оферта от физическо лице;
  - при сключване на договор с физическо лице;
  - при издаване или получаване на счетоводен документ от физическо лице;
  - при получаване на електронни съобщения или писма от физически лица;
  - при наличие на контактна форма, бисквитки, потребителски профили или ако под някаква форма събирате лични данни във Вашият уеб сайт или платформа;
  - при заснемане с видео наблюдение на физически лица и съхраняване на видеото за определен период от време;

 • Събирате ли
  специални категории лични данни?

  Какво са специални категории лични данни?
  (Също разговорно известни като чувствителни лични данни)
  Това са данни свързани с раса, етнос, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното състояние (медицински данни) или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физически лица.

 • Използвате ли услуги на външни организации, с които споделяте някакви
  лични данни

  Какво са лични данни?
  Всяка информация, която се отнася до физическо лице и го идентифицира директно или индиректно. Такава информация в отделни ситуации може да бъде име на физическото лице, идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ, AFM, данъчен номер и други), адрес, Е-поща, телефонен номер, GPS данни, онлайн идентификатор или друга информация, чрез която може да бъде идентифицирано физическо лице.

  ?

  Какви могат да бъдат използваните услуги от външни организации?
  - работа със счетоводна къща или адвокатска кантора;
  - наемане на хостинг услуга, сървър, облачна услуга или друга електронна услуга;
  - работа с маркетинг организация за организиаране на кампании, HR организации за подбор на персонал или други услуги;
  - работа с други организации, на които изпращате някакви лични данни;

  Какви могат да бъдат използваните услуги от външни организации?
  - работа със счетоводна къща или адвокатска кантора;
  - наемане на хостинг услуга, сървър, облачна услуга или друга електронна услуга;
  - работа с маркетинг организация за организиаране на кампании, HR организации за подбор на персонал или други услуги;
  - работа с други организации, на които изпращате някакви лични данни;

 • Предлагате ли услуги, чрез които получавате някакви
  лични данни

  Какво са лични данни?
  Всяка информация, която се отнася до физическо лице и го идентифицира директно или индиректно. Такава информация в отделни ситуации може да бъде име на физическото лице, идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ, AFM, данъчен номер и други), адрес, Е-поща, телефонен номер, GPS данни, онлайн идентификатор или друга информация, чрез която може да бъде идентифицирано физическо лице.

  ?

  Какви могат да бъдат предлаганите услуги, чрез които да получавате лични данни?
  - обработвате счетоводна информация и/или документи;
  - предлагате хостинг услуга, сървър, облачна услуга или друга електронна услуга;
  - предлагате маркетинг проучвания или други подобни дейности;
  - предлагате подбор на персонал или други дейности свързани с персонала;
  - работа с други организации, от които получавате някакви лични данни във връзка с предлагани от Вас услуги;

  Какви могат да бъдат предлаганите услуги, чрез които да получавате лични данни?
  - обработвате счетоводна информация и/или документи;
  - предлагате хостинг услуга, сървър, облачна услуга или друга електронна услуга;
  - предлагате маркетинг проучвания или други подобни дейности;
  - предлагате подбор на персонал или други дейности свързани с персонала;
  - работа с други организации, от които получавате някакви лични данни във връзка с предлагани от Вас услуги;

 • Използвате ли видео наблюдение?

  Пояснение
  Моля посочете дали заснемате и съхранявате под някаква форма физически лица.

  Пояснение
  Моля посочете дали заснемате и съхранявате под някаква форма физически лица.

 • Изпращате ли някакви
  лични данни

  Какво са лични данни?
  Всяка информация, която се отнася до физическо лице и го идентифицира директно или индиректно. Такава информация в отделни ситуации може да бъде име на физическото лице, идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ, AFM, данъчен номер и други), адрес, Е-поща, телефонен номер, GPS данни, онлайн идентификатор или друга информация, чрез която може да бъде идентифицирано физическо лице.

  в страни извън Европейския Съюз?

  В каква ситуация бихте могли да изпращате лични данни извън Европейския съюз
  - при използване на хостинг/сървър/облачна услуга или друга електронна услуга в страна извън Европейския съюз;
  - при използване на счетоводни, правни или други услуги от организация извън ЕС;
  - при изпращане на данни в друга организация извън ЕС;

  В каква ситуация бихте могли да изпращате лични данни извън Европейския съюз
  - при използване на хостинг/сървър/облачна услуга или друга електронна услуга в страна извън Европейския съюз;
  - при използване на счетоводни, правни или други услуги от организация извън ЕС;
  - при изпращане на данни в друга организация извън ЕС;

 • Имате ли Уебсайт, напишете адреса му: